Gudstjenester, koncerter og aktivteter er udskudt eller aflyst frem til 13. april
Hvad gik vi glip af i sidste uge i
Grejs og Hornstrup kirker?

I denne corana tid er kirkerne lukkede.
Mange har givet udtryk for, at de savner at kunne komme i kirken.
Derfor vil vi løbende i Grejs og Hornstrup sogne optage små videoer fra begge kirker,
hvor I vil høre lidt af det, som I ikke fik hørt.


Se Anne Mettes video-hilsen her...
 
De medvirkende er
organist Mette Faber,
kirkesanger Pernille Moesborg og
sognepræst Anne Mette Ramsgaard Johansen.Aflysning af aktiviteter

Gudstjenesterne i Hornstrup Kirke
er aflyst til og med 2. påskedag 
Det samme gælder alle øvrige
planlagte aktiviteter ved kirken og i sognegården

 

      

På baggrund af regeringens seneste anbefalinger for at minimere smittefaren ved coronavirussen,
har landets biskopper besluttet at lukke ned for bl.a. gudstjenester.

     

  Folkekirken vil stadig udføre kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielser og begravelser.
Men det kan blive under andre former end normalt.
Ved dåb og vielser mm. må der højst deltage 10,
og det ventes derfor at stort set alle, så vidt det er muligt, vil udskyde disse.
    
Alle øvrige aktiviteter i kirken og sognegården er udskudt eller aflyst.
   
  GUDSTJENESTER:
Højmesser og andre gudstjenester aflyses, da de er omfattet af regeringens beslutning om,
at alle offentlige indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning.
Det gælder også alle andre former for gudstjenester som
plejehjemsgudstjenester, måltidsgudstjenester og meditationsgudstjenester.
 
  DÅB OG VIELSER:
Gennemføres under hensyntagen til de særlige forhold:
.. Begræns antal deltagere mest muligt.
   Max. 10 incl. præst og kirkebetjening
.. Udskyd om muligt dåb eller vielse
.. Ingen håndtryk, hold afstand, brug håndsprit.
.. Sangark i stedet for salmebøger
   
  BEGRAVELSER:
Gennemføres under hensyntagen til de særlige forhold:
.. Begræns antal deltagere mest muligt.
       Max. 1 deltager pr. 4 m2 gulvareal i skibet.
       Dog skal øvrige krav og anbefalinger ift. afstand overholdes.
       Det lokale menighedsråd træffer beslutning om et præcist antal.
       (Ved Hornstrup kirke forventes: ca. 20-25 / 2 på hver anden/tredie bænk)
.. Ingen håndtryk, hold afstand, brug håndsprit.
.. Sangark i stedet for salmebøger
   
  KONFIRMATION:
Konfirmationsforbedelsen er aflyst i samme omfang som øvrig undervisning.
Alle konfirmationer frem til pinse er udskudt indtil videre.
Øvrige forholdsregler som ved øvrige kirkelige handlinger
 
  MØDER, SOGNEARRANGEMENTER, KONCERTER O.L.:
Alle koncerter, foredrag, babysalmesang og andre arrangementer i kirken,
der ikke er kirkelige handlinger, skal aflyses, da de er omfattet af regeringens beslutning om,
at alle offentlige indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning.

Det samme gælder alle øvrige aktiviteter og offentlige arrangementer,
hvor kirken / menighedsrådet er vært.